CZ | Jsme česká firma...

Stavíme s Vámi již od roku 1991

JANKOSTAV s.r.o. - Provádění dopravních staveb

JANKOSTAV s.r.o. je ryze českou firmou působící v Moravskoslezském kraji již od roku 1991. Tehdy Josef Janko založil spolu se svým synem Miroslavem a partou spolupracovníků firmu zabývající se výrobou a pokládkou litých asfaltů. Později přibyly dlaždičské a zemní práce a s nimi se pomalu zvyšoval i počet zaměstnanců.

Již 30 let rosteme a rozšiřujeme náš tým - aktuálně hledáme např. stavbyvedoucí, řidiče, strojníky...

JANKOSTAV s.r.o. | Logo

V roce 2002 proběhla transformace na společnost s ručením omezeným. JANKOSTAV s.r.o. postupně zavedl systémy řízení jakosti (ČSN EN ISO 9001), systém environmentálního managementu (ČSN EN ISO 14001) i systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ČSN ISO 45001).

V roce 2008 se podařilo uvést do provozu vlastní obalovnu asfaltových směsí AMMANN o výkonu 80 tun za hodinu, díky čemuž se společnost stala soběstačnou a nezávislou na odběrech asfaltových směsí z (nyní) konkurenčních firem. V současné době je zcela nová obalovna ASKOM VS 3TV o výkonu 160 tun za hodinu provozována dceřinou firmou Obalovna Ostrava s.r.o.

Převažující činnosti společnosti JANKOSTAV s.r.o.:

  • výstavba, opravy, rekonstrukce i demolice dopravních staveb
  • výroba obalovaných asfaltových směsí a litého asfaltu
  • pokládka asfaltových směsí vlastními finišery
  • výstavba a rekonstrukce kanalizace
  • zemní a výkopové práce
  • dlaždičské práce (pokládka zámkové i kamenné dlažby)
  • recyklace vybouraných asfaltů a betonů drcením a tříděním
  • práce stavebními mechanismy

JANKOSTAV s.r.o. rok od roku zvyšuje svůj obrat, získává nové zkušenosti a tím i nové zakázky. Díky tomu mezi jeho referenčními stavbami najdete silnice, chodníky, cyklostezky, parkoviště, kruhové objezdy, náměstí i kanalizační sítě.

V současné době upevňuje JANKOSTAV s.r.o. svou pozici na trhu, provozuje v Ostravě svou obalovnu i stabilní recyklační dvůr pro sběr, zpracovávání i prodej asfaltových a betonových recyklátů.

JANKOSTAV s.r.o. | Podporujeme Haimaom JANKOSTAV s.r.o. dlouhodobě finančně podporuje nadaci Haimaom, což je nadace pro podporu transplantace kostní dřeně, jež dále pomáhá lidem s krevními nádory a vrozenými poruchami krevního srážení. Nadace sídlí v Hemato – onkologické klinice Fakultní nemocnice v Olomouci - více informací najdete na webu haimaom.cz.