CZ | Jsme česká firma...

Stavíme s Vámi již od roku 1991

JANKOSTAV s.r.o. - Certifikáty

JANKOSTAV s.r.o. zavedl a udržuje systémy řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001 a systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001. Kromě toho byl předchozí systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001 s účinností od 1. 9. 2020 nahrazen systémem dle ČSN ISO 45001. Navíc se zavedl mezinárodní standard SA 8000.

Integrovaná politika