CZ | Jsme česká firma...

Stavíme s Vámi již od roku 1991

JANKOSTAV s.r.o. - Certifikáty

JANKOSTAV s.r.o. zavedl a udržuje systémy řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001, systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001 a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001. Kromě toho zavedl mezinárodní standard SA 8000.

Integrovaná politika